Guide

Bærekraftsguide for offentlig sektor: Hvorfor og hvordan rapportere på forbruksbaserte utslipp?
Denne guiden går gjennom alt fra hvordan rapportere på bærekraft, utforming, kilder og hvordan implementere forbruksbaserte utslipp i kommunale planer.
1

Fyll ut skjemaet, så får du tilgang til guiden!